KROVY
K

rov je drevená nosná konštrukcia, schopná uniesť strešnú krytinu. Zaťaženie, sa musí preniesť prostredníctvom jednotlivých prvkov krovu do hlavnej nosnej konštrukcie budovy a odtiaľ do základovej pôdy. Zaťažením je vlastná hmotnosť, ale napríklad aj sila vetra či napadaný sneh.

Tvar krovu je ovplyvnený tvarom strechy. Je potrebný vypracovaný projekt s ohľadom na budúce využitie podkrovného priestoru. Tvary a rozmery ovplyvňujú technické požiadavky, regionálne a architektonické hľadiská. V prípade, že je množstvo zrážok (najmä snehu) väčšie, mal by byť väčší aj strešný sklon. Záťaž na strešnú krytinu sa tak zníži.

Stojatá stolica

Jedným z klasických krovov je tzv. stojatá stolica. Je to drevený väznicový krov. Tvoria ho jedna, dve alebo tri väznice, ktoré podopierajú krokvy. Väznice nesú zvislé stĺpiky, ktoré zaťažujú väzný trám. Súčasťou krovu sú aj vzpery a klieštiny, ktoré krov staticky dopĺňajú a stužujú. Používajú sa pre rozpony 5 až 13 m a pre jednu až tri väznice.

Ležatá stolica

Je väznicový krov, ktorý sa podobá stojatej stolici. Väznice sú však podopreté ležatými stĺpikmi. Nenachádzajú sa tu vzpery a klieštiny tvoria priečne stuženie. Rozpony sa pohybuju takisto v rozmedzí 5 až 13 m.

Hambálkový krov

Ide o úsporný alebo kombinovaný krov. Vďaka možnosti najjednoduchšie zobytniť podkrovný priestor sa využíva najčastejšie. V súčasnosti sa na jeho konštrukciu dajú použiť rôzne materiály. Spotreba dreva je menšia ako pri klasických krovoch vďaka absencií nepotrebných väzníc, stĺpikov a vzpier. Hambálok je dvojitý vodorovný doskovitý prvok spájajúci dve šikmé krokvy. V prípade, že rozpon je menší ako 9 m, stredné väznice absentujú.

milan_kamensky
Milan Kamenský
Zakladateľ spoločnosti

Výkonný stavbyvedúci a hlavná zodpovedná osoba za spoločnosť Stavstrech s.r.o.