DREVENICA
D

revenica je zrubová tvorená drevenými brvnami z jedľového, bukového či jelšového dreva. Vzniknuté škáry sa najčastejšie upchávali machom a prekrývali žrďovinou alebo latkami, nazývanými aj záhlobky. Vzhľadom na lokalitu sa omazávali hlinou niekedy sa brvná bielili vápnom. Ako krytina sa používal drevený šindeľ. Zdobili sa združené okná, nadpražia dverí. Štít mal vysokú podlomenicu alebo sa robil doskový renesančný štít, usporiadaný klasovito alebo vejárovito. Hospodárske budovy sú spolu s obytnou budovou pod spoločnou valbovou strechou alebo strechou s veľmi vysokou podlomenicou ktorá je obohatená polvalbou, prípadne je štít dvakrát zalomený a ukončený kuklou.

Primerané ceny za výstavbu drevenice

V porovnaní s konkurenciou sme malá firma, ale na druhej strane s rodinnou tradíciou od roku 1998. Vďaka rozmeru našej spoločnosti vieme našim klientom ponúknuť služby – výstavbu drevenice v atraktívnych cenách na kvalitatívnej úrovni. V prípade záujmu o naše služby nás kontaktujte telefonicky alebo emailom, aby sme si dohodli osobné stretnutie alebo obhliadku našej vzorovej drevenice.

Ako postaviť drevenicu?

Do ceny uvedenej drevenice na predaj je zahrnutý 25 árový pozemok, základová doska, siete, podlahy, obklady, izolácie,  krb a mnoho doplnkových prác, ktoré si v prípade výstavby drevenice podľa vášho zadania viete možno vyriešit vlastnou prácou alebo dodatočne. Vaša drevenica môže mať vďaka vášmu pozemku, vďaka sietiam, základovej doske, prípadne i vašej práci podstatne nižšiu cenu. Preto žiadajte konkrétne cenové kalkulácie pre Vašu drevenicu. 

milan_kamensky
Milan Kamenský
Zakladateľ spoločnosti

Výkonný stavbyvedúci a hlavná zodpovedná osoba za spoločnosť Stavstrech s.r.o.

Pomer ceny za drevenicu
Skelet
0%
Hrubá stavba
0%
Elektroinštalácie
0%
Rozvody, voda, kanalizácie, sanita
0%
Obklady a dlažby
0%